Boys don’t eat Char Siu

Photography Yihan Shao @yihan_shao
Model Zha @zha.2172 Hangrui Cao @eseemodel_official
Styling + Fashion Designer Naijing Liu @woou__ Xiaoting Ding @dingtinkywinky
Agency/Assistant Ziro @ziro.zzr
Makeup Levin Kam @mungeum_a Mei from Mystudio

Leave a Comment